Bildiri Gönderimi

Bildirilerin; radkor2017@gmail.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi ya da Yeşilyurt Sokak No: 7/8 Çankaya ANKARA adresine postalanması gerekmektedir. Bildiri sunacak kişiler katılımcı kaydı yaptırmak zorundadır.

 • Bildiri Özetleri İçin Son Gönderim: 20 Ekim 2017

 • Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 5 Kasım 2017

Bildiri Yazım Kuralları

2. Radyasyondan Korunma Kongresi (Uluslararası Katılımlı) için sunulacak bildiri özetleri, radyasyondan korunma alanında yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını içermelidir. Derleme ya da ders sunumu tarzındaki bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri özetlerinin yazım kurallarına uymasından giriş yapan yazarlar sorumlu olup, ilan edilen yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Lütfen bildiri özetinizi ekteki örneğe uygun hazırlayınız.


Bildiri özetleri sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili link kongre internet sitesi altında verilmiştir.


Hakemler; bildirileri, içerik, yazım dili ve literatüre getirdiği yenilik açısından, Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu ve 2. Radyasyondan Korunma Kongresi Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde 1-10 arası puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre hakem ortalaması 7 ve üzeri olan bildiriler kabul edilecektir.


Bildiri özeti formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.

 • Yazım için ".docx veya .doc uzantılı MS Word" yazım programı kullanılacaktır.
 • Dosya, ilk yazarın adı ve soyadı ile adlandırılacaktır (Örnek; Radkor2017-AdiSoyadi.docx; Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Radkor2017-AdiSoyadi-1.docx, Radkor2017-AdiSoyadi-2.docx şeklinde isimlendirmelidir).
 • Sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılacak ve tüm kenarlarda 3 cm kenar boşluğu olacak şekilde ayarlanacaktır.
 • Kongre Uluslararası Katılımlı olduğundan Bildiri özetleri İngilizce olarak kabul edilecektir. Sunumlar isteğe bağlı olarak Türkçe veya İngilizce yapılabilecektir.
 • Tüm metin tek satır aralıkla yazılacaktır. Bildiri yazımı için 12 punto büyüklüğünde Times New Roman fontu kullanılacak ve başlık ve yazar isimleri kalın font ile yazılacaktır.
 • Makale başlığı ve yazar adları sayfaya ortalanarak ilk harfleri büyük yazılacaktır.
 • Yazar adının altına yazar adresleri sola dayalı olarak yazılacak ve adres yazarın soyadının üst köşesine gelecek şekilde numaralandırılacaktır. Sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının altı çizilecek, elektronik posta adresi adresin altına eklenecektir.
 • Bildiri özeti metni en fazla 250 kelime olacak şekilde, satırlar arasında boşluk bırakmadan, satır başından başlatılarak ve kenarları iki yana hizalanmış (justified) olarak yazılacaktır. Özet metni bir sayfayı geçmeyecek, bölümlerden oluşmayacak, tablo ve şekil içermeyecektir.
 • Bildiri özetinde, çalışmanın amacı, izlenen yöntem, elde edilen bulgular ve çıkarılan sonuçlar paragraf formatında açıkça belirtilecektir.
 • Anahtar sözcükler, önem sırasına göre yazılacaktır (En fazla 4 anahtar kelime).
 • Sözlü sunumlara 10'ar dakika süre ayrılmış olup, sunumları takiben soru ve tartışma yer alacaktır.
 • Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.
 • Posterler, 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak tasarlanacak ve Kongre süresince posterler için ayrılan alanda asılı kalacaktır.

Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre bildirileri içerisinde yer alması için yazarlardan en az birinin 1 Kasım 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

 

Örnek Bildiri Formatı Sample Abstract

RADYASYONDAN KORUNMA ve TEMEL GÜVENLİK STANDARTLARI

 • Nükleer Güç Santralleri
 • Sağlık, Sanayi, Çevre
 • Doğal Oluşan Radyoaktif Materyaller
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

RADYASYON DOZİMETRİSİ

 • Fiziksel ve Biyolojik Dozimetrı
 • Radyoepidemiyoloji
 • Doz ve Risk Hesaplama Yöntemleri

RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

 • Radyasyondan Korunma Uzmanı
 • Radyasyondan Korunma Sorumlusu
 • İş Güvenliği Uzmanı/ İşyeri Hekimi
 • Diğer Çalışanlar

 

© 2017 RADKOR | 2. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi| Tüm Hakları Saklıdır