Bildiri Konuları

 

  1. Radyasyondan Korunma Uzmanı ve Radyasyondan Korunma Sorumlusunun akademik ve mesleki eğitim ve istihdam politikaları
  2. Radyasyon teknolojilerinde ortaya çıkan dozlar ve risk değerlendirmeleri
  3. Bilgisayarlı Tomografi, Girişimsel Radyoloji ve diğer radyoloji uygulamalarında, çalışanların ve halkın radyasyondan korunması, nükleer kazaların yönetimi ve iyileştirme eylemleri
  4. Proton Tedavisinin gerekçelendirilmesi, optimizasyonu, hasta ve çalışanın radyasyon güvenliği yönüyle avantaj ve dezavantajları
  5. Radyoterapi ve nükleer tıpta kazalar ve kaza yönetimi
  6. Endüstriyel kazalar ve kaza yönetimi
  7. Gıda Işınlaması ve ışınlanmış gıda güvenliği
  8. Radyasyon uygulamalarında yerli sanayiden beklentiler ve firsatlar
  9. Nükleer tıp internal tedavi uygulamalarında dozimetri
  10. Diğer ( Radyasyon dozimetrisi, radyoepidemiyoloji, çevresel ölçümler, radyolojik tesislerde optimizasyon, doz ve risk hesaplamaları, ilgili yazılımlar, radyoaktif maddenin güvenli taşınması, radyoaktif atık yönetimi vb.)
NOT: Bildirilerin kabulunde bilimsel verilere dayalı özgün çalışmalar olması önem arzetmektedir.

*Kongre sürecinde oturumlara paralel olarak yan oturumlar ve masa başı toplantıları düzenlenecektir.

**Kongre TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

© 2017 RADKOR | 2. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi| Tüm Hakları Saklıdır